Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Xử lý thủ tục liên quan đến cạnh tranh
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lưu thông hàng hóa
Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Xử lý hồ sơ liên quan đến lĩnh vực công nghiệp địa phương
Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Công nghiệp nặng
Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Xử lý hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Thương mại quốc tế
Lĩnh vực Quản lý Điện
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Điện
Lĩnh vực Dầu khí
Xử lý thủ tục liên quan đến dầu khí
Lĩnh vực Hóa chất
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến hóa chất
Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp
Lĩnh vực dịch vụ thương mại
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ thương mại
Lĩnh vực kinh doanh khí
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh khí
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết
Giới thiệu Hướng dẫn Văn bản pháp quy Thông báo

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên xây dựng trang ... còn tiếp

Đọc chi tiết

Căn cứ Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Công Thương Thái Nguyên...

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Tên tài khoản mặc định sẽ là "Mã số thuế".

Đọc chi tiết

Hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến bằng video thuyết minh

Đọc chi tiết

Thay đổi địa chỉ gửi hồ sơ trực tuyến

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, đính kèm files, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 và cách tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ.

Đọc chi tiết

Quyết định 566/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công Thương

Đọc chi tiết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế, Dịch vụ thương mại, Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đọc chi tiết

Quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đọc chi tiết

Kính gửi các đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Đọc chi tiết

Đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 – Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm 110kV”

Đọc chi tiết

Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035

Đọc chi tiết

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu: Tư vấn điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 có xét đến năm 2030

Đọc chi tiết

Tháng 12/2017, sản lượng sản xuất của các sản phẩm công nghiệp vẫn tiếp tục đà tăng nhưng mức tiêu thụ lại giảm hơn so với tháng trước nên lượng tồn kho tăng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2018 ước tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 15,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 1,35 tỷ USD, tăng 17,3% so với tháng trước nhưng giảm 8,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.672 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đọc chi tiết

Sở Công thương thông báo danh sách dịch vụ công trực tuyến triển khai thực hiện mức độ 4 và cách thức thực hiện.

Đọc chi tiết

Quy hoạch khai thác, sử dụng Than trên địa bàn Thái Nguyên đến năm 2020

Đọc chi tiết