SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO


Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương đã kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên


XIN MỜI CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ KẾT NỐI LIÊN THÔNG

XIN CẢM ƠN!
Mọi thông tin liên hệ: 0944.888.515